• profesjonelle kamerasystemer

  • bred funksjonalitet

  • vær alltid tilgjengelig

SeeU AS

SEEU er en totalleverandør innenfor kameraovervåkning. Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre løsninger av digitale opptak og lagring. Våre systemer gir lett tilgang til opptak for visning på andre lokasjoner med minnepinne, optisk media eller direkte over en bredbåndslinje. Slike løsninger er uvurderlig for politiet og andre som kan ha nytte av å se hendelsesforløpet i en situasjon. Med tanke på dagens svinnproblemer er en kameraløsning et viktig redskap. Både når det gjelder direkte overblikk og når det gjelder opptak av noe som har hendt. Dokumentasjon av spesielle forhold vil alltid gi økt trygghet. Sikring av verdier blir stadig mer nødvendig. Vårt firma står for import, salg og installasjon. Vi vil derfor ha stor fleksibilitet når det gjelder å løse spesielle og ordinære oppgaver!
Les mer

Våre kunder er vår prioritet


refkunderfrontpage

    SeeU drifter omkring 300 kameraovervåkningsanlegg i forskjellige størrelser. Fra små nette løsninger på 4 kamera til store komplekse anlegg med over 50 kamera. Se et utvalg av våre kunder som referanse.
våre referansekunder