Category Archives: Nyheter

Utvidet lagringstid på kameraopptak i Bank- og Post i Butikk

Datatilsynet har utvidet lagringstiden for kameraopptak gjort i kasser som har Bank i Butikk (BIB) og Post i Butikk (PIB) til 90 dager. Utvidet lagringstid for kameraopptak har tidligere bare vært mulig for banker og postkontor. Norgesgruppen ASA søkte i 2013 om utvidet lagringstid for BIB-tjenester. Lagringstiden for PIB ble vurdert etter en klage fra…
Les mer

Innbruddsraid i desember

Politiet har nå offentliggjort bilde av en person de mistenker for å stå bak flere av innbruddene på Røyken og Hurum i desember. Bildet viser eksempel på persongjenkjenning i fullstendig mørke ved hjelp av IR-belysning i kamera. Tross utrivelig sak, gleder det oss når våre kameraovervåkning systemer er til hjelp. Les hele artikler her: Røyken…
Les mer

Her skjedde innbruddene i 2014

I 2014 ble det anmeldt 356 grove tyveri fra private boliger og hytter i Vestfold, mot 295 året før. Innbrudd skjer over hele Vestfold, og naturlig nok med høyest antall anmeldelser der det bor flest folk. Selv om antall innbrudd er lavt målt opp mot de vel 90.000 husstandene i distriktet, oppleves hvert innbrudd som…
Les mer