Her skjedde innbruddene i 2014

I 2014 ble det anmeldt 356 grove tyveri fra private boliger og hytter i Vestfold, mot 295 året før. Innbrudd skjer over hele Vestfold, og naturlig nok med høyest antall anmeldelser der det bor flest folk. Selv om antall innbrudd er lavt målt opp mot de vel 90.000 husstandene i distriktet, oppleves hvert innbrudd som krenkende.

Ta Deres forhåndsregler. Lås dører, også når dere er hjemme. Ikke la verdisaker ligge lett synlig slik at tyven bare kan knuse et vindu og så ta gjenstandene. Ikke la stige eller annet som kan brukes for å trenge seg inn i et hus ligge lett tilgjengelig. La naboen tømme postkassa og se til huset når du er bortreist, er politiets råd for å redusere faren for innbrudd.

I det vedlagte kart representerer hver rød prikk et grovt innbrudd i 2014

Comments are closed.