Kameraovervåkning – nye og enklere regler

Endringer i personopplysningsforskriften, fra 1. januar 2017, letter det administrative ved å ta i bruk kameraovervåkning. Tidligere var man pliktig til å melde fra til datatilsynet eller søke konsesjon når man håndterte personopplysninger.

Nye og eksisterende kamerainstallasjoner skal ikke lenger meldes inn.

På tross av endringene gjelder fremdeles de grunnleggende lovkravene til overvåkningen på samme måte som tidligere.

Comments are closed.