Ny personopplysningslov (GDPR) utsatt til juli – tidligst

Den nye personopplysningsloven vil tidligst kunne settes i kraft i juli i år, opplyser justis- og beredskapsdepartementet på sine hjemmesider.

Departementet arbeider for tiden med å innlemme EUs personvernforordning (GDPR) i EØS-avtalen og gjennomføre forordningen i en ny norsk personopplysningslov.

25. mai begynner forordningen å gjelde innenfor EU.

Personopplysningsloven berører regelverk vedr. bruk av kameraovervåkning.
Noen endringer i bruk, tilgangstyring og sikkerhet må påregnes i de fleste bransjer.

Les mer her - Regjeringen

Comments are closed.