Utvidet lagringstid på kameraopptak i Bank- og Post i Butikk

Datatilsynet har utvidet lagringstiden for kameraopptak gjort i kasser som har Bank i Butikk (BIB) og Post i Butikk (PIB) til 90 dager.

Utvidet lagringstid for kameraopptak har tidligere bare vært mulig for banker og postkontor. Norgesgruppen ASA søkte i 2013 om utvidet lagringstid for BIB-tjenester. Lagringstiden for PIB ble vurdert etter en klage fra ICA Norge. Begge aktørene mente at lokaler med BIB og PIB må regnes som post- og banklokaler og derfor ha samme rett til utvidet lagringstid av kameraopptak.

Banker og postkontorer har 90 dagers lagringstid fordi forsøk på svindel eller ID-tyveri kan ta lang tid å oppdage. Videoopptak har vist seg å være til stor hjelp når man skal løse disse sakene. Datatilsynet har derfor kommet fram til at BIB og PIB også skal få denne muligheten. Dette gjelder imidlertid bare opptak gjort av kassen eller skranken, ikke opptak ved inngangspartiet eller på bakrommet. Skranken er et begrenset område der personvernet må vike for behovet for å oppklare alvorlig kriminalitet.

kilde: Datatilsynet.no

Comments are closed.