Kameraopptak på nett

Datatilsynet har sett flere eksempler på at både privatpersoner og virksomheter publiserer opptak fra kameraovervåking i sosiale medier for å henge ut enkeltpersoner eller "ta" gjerningsmenn. Slik publisering er ulovlig.

Ulovlig publisering
En av reglene gjelder hvem opptak kan utleveres eller vises til. Her er loven ganske klar: Opptak fra kameraovervåking kan bare utleveres til politiet. Hvis opptakene skal utleveres til andre, må alle som kan gjenkjennes på opptakene gi sitt samtykke til det.

I en av sakene Datatilsynet har hatt til behandling høsten 2014, var det publisert kameraovervåkingsopptak på YouTube av en beruset mann. Virksomheten må stå til ansvar for å ha brutt personopplysningsloven §39 med denne publiseringen, og er ilagt et overtredelsesgebyr på 25 000 kroner.

Comments are closed.