Datatilsynet endrer praksis for privat kameraovervåkning

EU-domstolen har avgjort at det ikke er å regne som et rent personlig eller privat formål dersom privatpersoners kameraovervåking også fanger opp offentlig område.

Ikke lov å fange opp offentlig område
Denne avgjørelsen er i tråd med Datatilsynets langvarige praksis som har vært at en privatperson lovlig kan kameraovervåke sitt eget hus og hage, i og med at det er å regne som et rent personlig eller privat formål. Kameraet kan likevel ikke samtidig fange opp deler av offentlig område eller andres private eiendom, da det ikke lenger kan kalles et privat formål. Dette gjelder uavhengig av hva som er privatpersonens subjektive formål med overvåkingen.

Comments are closed.