Prosjekter

Dagligvare

Mange butikkeiere møter utfordringer med hyppige tyverier i forretningene. Denne typen kriminalitet er preget av at det ofte er de samme menneskene som gjentatte ganger begår overtredelsene.

Eiendom

Leietakere søker trygge miljø for sine bedrifter og arbeidstakere. Gode sikkerhetstiltak og rutiner kan gi et mer beroliget samarbeid.

Kjøpesenter

Store ansamlinger av butikker og dertil folksomme områder øker ofte hyppigheten av uønskede hendelser. Kameraovervåkning benyttes for å trygge butikker, fellesarealer og parkeringsplasser.

Statlige virksomheter

Industri

Råvarer og ferdige produkter er verdifulle og kan ha behov for kontinuerlig overvåking. Vi kan bistå med å designe og implementere en løsning for deres behov.

Gårdsdrift

Beskyttelse om at dyr, maskiner og nøkkelutstyr er trygt og sikkert. Forhindre driftsstans på gården din med forsikring om at utstyr som er avgjørende for effektiviteten i din virksomhet er i orden.

Hotell

Overnattingssteder krever et sikkerhetssystem som lar personalet svare på sikkerhetsrisikoer og trusler, og muliggjør rask handling om hendelser oppstår.

Bygg og anlegg

Det er viktig å ha et sikkerhetssystem på alle anlegg. Tyveri av materialer og utstyr på byggeplasser står for store tap hos byggefirmaer hvert år.

Borettslag/sameier

Vet du hvem som har tilgang til bygningen deres? Når det gjelder flerleilighetskomplekser og kontorbygg, kan det ærlige svaret være «nei.» Disse fasilitetene står overfor unike sikkerhetsutfordringer som best imøtekommes ved å regulere tilgangen med adgangskontroll og en sikkerhetsløsning.